Tiết kiệm 30%

GÓI DÙNG THỬ

Miễn phí

 

15 ngày dùng thử miễn phí
Không giới hạn tính năng
Không phí khởi tạo

Dùng thử miễn phí

GÓI CHUYÊN NGHIỆP

250.000

đồng/tài khoản/tháng

Mua tối thiểu 4 tài khoản
Không giới hạn tính năng (trừ video call)
Không phí khởi tạo

Dùng thử miễn phí

GÓI CHUYÊN NGHIỆP + VIDEO CALL

860.000

đồng/tài khoản/tháng

Toàn bộ tính năng của gói Chuyên nghiệp
Cộng thêm tính năng video call
Không phí khởi tạo

Dùng thử miễn phí

Bảng so sánh tính năng giữa các gói

Tính năng StringeeX Gói dùng thử Gói chuyên nghiệp
A Các tính năng gọi thoại
1 Tính năng hệ thống
1.1 Trả lời tự động IVR, rẽ nhánh gặp đúng bộ phận chuyên trách
1.2 Để lại lời nhắn ngoài giờ làm việc hoặc tất cả nhân viên bận, để sau đó gọi lại cho khách hàng (Voicemail)
1.3 Thiết lập giờ làm việc (Business hours)
1.4 Thiết lập nhiều đầu số khác nhau (1800, 1900, số cố định, số di động)
1.5 Ghi âm cuộc gọi theo hàng đợi, đầu số, hướng cuộc gọi (gọi ra / gọi vào)
2 Tính năng cho nhân viên (Agent)
2.1 Giữ máy, nhạc chờ lúc giữ máy
2.2 Ngắt tiếng lúc đàm thoại
2.3 Chuyển cuộc gọi cho Agent khác
2.4 Đàm thoại cùng lúc nhiều bên (Agent, Supervisor, khách hàng)
2.5 Phân quyền gọi ra
2.6 Tự động gọi ra dùng số nội mạng để có chi phí rẻ nhất (VD: khi khách hàng dùng số Viettel hệ thống sẽ dùng số Viettel để gọi)
2.7 Cho phép Agent 1 khoảng thời gian sau mỗi cuộc gọi trước khi đổ cuộc gọi khác vào tiếp Agent đó (After Call Work)
2.8 Gọi nội bộ miễn phí
2.9 Chuyển cuộc gọi ra số điện thoại cá nhân của Agent: Hệ thống hỗ trợ chuyển tiếp cuộc gọi vào số di động khi Agent ở bên ngoài công ty hoặc điện thoại di động không có kết nối internet (Wifi, 3G/4G)
2.10 Có thể chuyển các trạng thái khác nhau: Sẵn sàng, nghỉ trưa, nghỉ ngắn,...
2.11 Có thể chọn nghe cuộc gọi trên nhiều thiết bị khác nhau: IP Phone, Web, Mobile App hay số điện thoại cá nhân
2.12 Chuyển cuộc gọi sang hàng đợi khác
2.13 Xem lịch sử cuộc gọi của mình
2.14 Có thể bật hoặc tắt tính năng trả lời tự động (Auto answer)
3 Tính năng cho Giám sát viên (Supervisor)
3.1 Supervisor có thể "cướp" quyền trả lời của 1 nhân viên (Agent)
3.2 Supervisor có thể "nghe lén" cuộc gọi của 1 nhân viên (Agent)
3.2 Supervisor có thể ngắt cuộc gọi của 1 nhân viên (Agent)
3.2 Supervisor có thể nghe 1 cuộc gọi trong hàng đợi khi Agent chưa nghe máy
3.5 Supervisor có thể chuyển 1 cuộc gọi của Agent đang nghe cho 1 Agent khác
4 Tính năng liên quan đến dữ liệu khách hàng
4.1 Chặn số quấy rối
4.2 Phân khách hàng thành nhiều hạng và độ ưu tiên phục vụ trong hàng đợi
4.3 Điều phối khách hàng gặp đúng nhân viên phụ trách
5 Tính năng phân phối cuộc gọi thông minh
5.1 Gặp Agent gần nhất
5.2 Chia Agent thành nhiều nhóm có kỹ năng khác nhau để phục vụ khách hàng theo các hàng đợi khác nhau (Skill-based routing), có đánh độ ưu tiên của nhóm
5.3 Chia máy nhánh (extension) và cho phép khách hàng bấm phím để gặp trực tiếp
5.4 Thiết lập nhiều hàng đợi với các đặc tính khác nhau: nhạc chờ, kỹ năng của nhân viên, thời gian chờ tối đa,...
5.5 Cho phép cấu hình thời gian tối đa để nghe máy: sau khoảng thời gian này mà Agent không nghe máy cuộc gọi sẽ tự động chuyển sang Agent khác đảm bảo khách hàng được phục vụ nhanh nhất
6 Tính năng khác
6.1 Gọi tự động
6.2 Cài đặt được tự động mở 1 URL (popup) và truyền tham số số người gọi, số hotline khi Agent nghe máy với cuộc gọi vào và khách hàng nghe máy với cuộc gọi ra
B Quản lý phiếu ghi (ticket)
1 Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi hoặc gọi ra cho khách hàng
2 Tự động chuyển voicemail thành ticket
3 Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành ticket
4 Tạo ticket qua API
5 Chuyển ticket giữa các các phòng ban, các agent
6 Các trường thông tin của ticket động
7 Phân loại các ticket; đánh độ ưu tiên cho ticket; chuyển trạng thái cho ticket
C Quản lý liên hệ, quản lý khách hàng
1 Tạo và quản lý nhiều liên hệ (khách hàng cá nhân), nhiều công ty, nhóm các liên hệ vào công ty
2 Hiển thị tên khách hàng, số điện thoại khách hàng gọi đến và toàn bộ ghi chú về khách hàng đó khi khách hàng gọi đến hoặc gọi đi
3 Quản lý phiếu ghi liên quan đến khách hàng, công ty
4 Tạo và quản lý các thuộc tính (đặc tính) động
5 Tìm kiếm thông tin khách hàng
6 Import / Export dữ liệu khách hàng
D Báo cáo & Thống kê
1 Báo cáo cuộc gọi, các thông tin cơ bản của 1 Contact Center theo từng khoảng thời gian (ví dụ: mỗi 30 phút)
2 Lịch sử cuộc gọi, tìm kiếm theo tiêu chí bất kỳ, nghe lại được file ghi âm
3 Báo cáo hoạt động của Agent
4 Báo cáo hiệu suất làm việc của Agent
5 Báo cáo về phiếu ghi
6 Cài đặt các SLA
E Giám sát thời gian thực
1 Giám sát cuộc gọi
2 Giám sát Agent
3 Giám sát hàng đợi
4 Giám sát hiệu suất tổng đài
F Hỗ trợ mobile app (Android, iOS)
1 Các tính năng nghe gọi
2 Các tính năng ticket
G API tích hợp mạnh mẽ
1 API cho mobile (Android/iOS/React Native/Phone Gap)
2 API cho Web (JavaScript)
3 API cho mobile (Android/iOS/React Native/Phone Gap)
H Hỗ trợ
1 Hỗ trợ 24/7
2 Hỗ trợ thủ tục đấu số, đăng ký số với nhà mạng

Bắt đầu dùng thử 15 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và chăm sóc khách hàng

Dùng thử miễn phí