Hệ thống quay số tự động
(Outbound Call Center)

...
Tích hợp sâu

Tích hợp công nghệ quay số thông minh với hệ thống Call Center/Contact Center của doanh nghiệp nhanh chóng.

Quản lý chiến dịch

Tùy chỉnh linh hoạt agents, tập khách hàng, thay đổi trạng thái trong từng chiến dịch.

Preview Dialer

Agent xem trước thông tin khách hàng, nhấn đồng ý thì cuộc gọi đổ đến agent sau đó đổ đến khách hàng

Progressive Dialer

Cuộc gọi đổ tự động đến agent, agent nghe máy thì cuộc gọi đổ đến khách hàng

Predictive Dialer

Cuộc gọi đổ tự động đến khách hàng khi có điều kiện thích hợp xảy ra, sau khi khách hàng nghe máy thì cuộc gọi đổ đến agent

Báo cáo

Import khách hàng từ file excel. Báo cáo chi tiết/tổng thể chiến dịch theo thời gian thực.

Tính năng Live Chat

...
Định tuyến chat tự động

Chuyển Chat đến agent theo nhiều luật: xoay vòng, kỹ năng của agent, gặp gần nhất, người phụ trách,...

Phiếu ghi

Tạo phiếu ghi cho mỗi hội thoại chat. Tạo phiếu ghi chat nhỡ nếu agent không tiếp nhận

Kịch bản trả lời tự động

Tự động phản hồi Chat với khách hàng theo các mẫu trả lời nhanh đã thiết lập

Báo cáo

Báo cáo tổng quan và chi tiết về lịch sử Chat: Số lượng Chat, số lượng Chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình,...

Quản lý & giám sát lịch sử Chat

Giám sát viên có thể quản lý, theo dõi thời gian thực việc Chat của agent với khách hàng

Gửi ảnh/file khi chat

Cho phép agent/khách hàng gửi ảnh, file dạng (pdf, word, excel, zip, png,...) trong khi đang Chat

Quản lý Facebook Fanpage

...
Quản lý bình luận, tin nhắn trên Facebook

Tự động lấy Lead từ bình luận, tin nhắn và chia cho nhân viên xử lý

Phản hồi khách hàng

Cho phép trả lời bình luận, tin nhắn từ Facebook ngay trên phần mềm

Tạo ticket theo từ khóa

Tự động lấy Lead và tạo ticket từ comment bài viết với từ khóa cụ thể

Tích hợp Zalo OA (Official Account)

...
Phiếu ghi

Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng nhắn tin đến OA của doanh nghiệp

Phân chia khách hàng theo luật

Phân phối phiếu ghi (tin nhắn zalo) cho agent theo các luật ưu tiên (Gặp quản lý, gặp agent gần nhất, ưu tiên agent online,...)

Tạo thông tin liên hệ

Cho phép agent cập nhật thông tin liên hệ của khách hàng từ phiếu ghi (tin nhắn zalo)

Tính năng Email

...
Chia email cho agent theo luật ưu tiên

Tự động phân phối ticket cho các agent theo luật (gặp sales manager, gặp agent gần nhất, ưu tiên agent online,...)

Nhận và gửi email

Cho phép gửi ảnh và file đính kèm. Nhận và gửi Rich text (file word). Gửi email CC, BCC

Tạo & quản lý email

Tạo ticket tự động khi nhận email. Thông báo cho người gửi khi tạo ticket thành công

Quản lý phiếu ghi (Ticket)

...
Popup

Tự động mở ticket khi agent tiếp nhận cuộc gọi hoặc gọi ra cho khách hàng

Tự động tạo phiếu ghi

Chuyển voicemail thành ticket, chuyển cuộc gọi nhỡ thành ticket

Gán phiếu ghi

Chuyển ticket giữa các các phòng ban, các agent

Phân loại phiếu ghi

Phân loại các ticket; đánh độ ưu tiên cho ticket; chuyển trạng thái cho ticket

Các trường thông tin

Các trường thông tin của ticket động, có thể tuỳ chỉnh để phù hợp với nhu cầu

Phân loại

Phân loại các ticket; đánh độ ưu tiên cho ticket; chuyển trạng thái cho ticket

Quản lý liên hệ, công ty (CRM)

...
Quản lý liên hệ, công ty

Tạo và quản lý nhiều liên hệ (khách hàng cá nhân), nhiều công ty, nhóm các liên hệ vào công ty

Hiển thị thông tin khách hàng

Hiển thị tên khách hàng, số điện thoại khách hàng gọi đến và toàn bộ ghi chú về khách hàng đó khi khách hàng gọi đến hoặc gọi đi

Phiếu ghi

Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, công ty

Thuộc tính động

Tạo và quản lý các thuộc tính (đặc tính) động cho liên hệ, công ty

Tìm kiếm

Tìm kiếm thông tin khách hàng theo tiêu chí bất kỳ

Import/Export

Import/export dữ liệu khách hàng qua excel

Báo cáo, thống kê

...
Hiệu suất tổng đài

Báo cáo cuộc gọi, các thông tin cơ bản của 1 Contact Center theo từng khoảng thời gian (ví dụ: mỗi 30 phút)

Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi, tìm kiếm theo tiêu chí bất kỳ, nghe lại được file ghi âm

Báo cáo agent, phiếu ghi

Báo cáo hoạt động của agent, hiệu suất làm việc của agent, báo cáo về phiếu ghi

Giám sát hệ thống theo thời gian thực

...
Giám sát cuộc gọi

Cho phép giám sát chi tiết các cuộc gọi đang diễn ra, agent nào đang nghe máy và điều khiển trực tiếp trên cuộc gọi đó

Giám sát agent

Cho phép giám sát chi tiết agent nào đang online, trạng thái hoạt động, đang nghe cuộc gọi hay không. Có thể chuyển trạng thái trực tiếp cho agent

Giám sát hàng đợi

Cho phép giám sát chi tiết tải các hàng đợi: bao nhiêu cuộc gọi đang đổ chuông, bao nhiêu cuộc gọi đang trả lời