Livestream: Tư vấn chuyển đổi số quy trình tuyển sinh cho lĩnh vực giáo dục

Phát hành 24-04-2024

Cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, ngành Giáo dục cũng đòi hỏi phải có những công cụ chuyển đổi số hỗ trợ hoạt động liên lạc trao đổi và tư vấn tuyển sinh. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp lĩnh vực này vẫn chưa tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng mà vẫn sử dụng các phương thức liên lạc truyền thống.

Business 28 ngày trước
Livestream: Tư vấn chuyển đổi số quy trình tuyển sinh cho lĩnh vực giáo dục

Bắt đầu dùng thử 10 ngày

Để trải nghiệm nền tảng quản lý và chăm sóc khách hàng

Dùng thử miễn phí