Tiết kiệm 23%

DÙNG THỬ

MIỄN PHÍ
 • 10 ngày dùng thử miễn phí
 • Không giới hạn tính năng
 • Không phí khởi tạo

BASIC CALL CENTER

3.000.000đ/ Tài khoản / Tháng
 • Mua tối thiểu 4 tài khoản
 • Không phí khởi tạo

CALL CENTER

5.760.000đ/ Tài khoản / Tháng
 • Mua tối thiểu 4 tài khoản
 • Không phí khởi tạo

CONTACT CENTER 2

31.200.000đ/ Tài khoản / Tháng
 • Toàn bộ tính năng của gói Contact Center 1
 • Cộng thêm tính năng video call
 • Không phí khởi tạo

ENTERPRISE

 • Mở rộng phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp

Bảng so sánh tính năng giữa các gói

Danh sách tính năng StringeeX Gói Basic Call CenterGói Call CenterGói Contact Center 1Gói Contact Center 2
A Các tính năng gọi thoại
1 Tính năng hệ thống
1.1 Hỗ trợ thiết lập nhiều đầu số khác nhau (1800, 1900, số cố định, số di động)
1.2 Thiết lập trả lời tự động (IVR), rẽ nhánh gặp đúng bộ phận chuyên trách
1.3 Thiết lập giờ làm việc (business hours)
1.4 Thiết lập lời nhắn thoại (voicemail) ngoài giờ làm việc hoặc khi tất cả nhân viên bận
1.5 Tùy chỉnh ghi âm cuộc gọi (theo hàng đợi, đầu số, hướng cuộc gọi ra/vào)
1.6 Phân quyền gọi ra cho mỗi nhân viên, nhóm
1.7 Cài đặt thời gian để thực hiện tác vụ sau mỗi cuộc gọi trước khi nhận cuộc gọi mới (After Call Work)
1.8 Quản lý người dùng portal
1.9 Quản lý nhóm
1.10 Quản lý hàng đợi
1.11 Quản lý IVR
1.12 Quản lý số hotline
1.13 Quản lý file lời chào
1.14 Quản lý số bị chặn
1.15 Mã nhúng cho Web để thực hiện cuộc gọi
2 Tính năng cho nhân viên (agent)
2.1 Cập nhật trạng thái làm việc: Sẵn sàng, nghỉ trưa, nghỉ ngắn,...
2.2 Giữ máy (có nhạc chờ khi giữ máy)
2.3 Ngắt tiếng khi đang đàm thoại
2.4 Chuyển tiếp cuộc gọi cho nhân viên khác
2.5 Chuyển tiếp cuộc gọi sang hàng đợi khác, số điện thoại hoặc IVR
2.6 Thêm người (nhân viên, giám sát viên, khách hàng) vào cuộc đàm thoại nhiều bên
2.7 Chọn tiếp nhận cuộc gọi trên nhiều thiết bị (IP Phone, Web, Mobile App hay số điện thoại cá nhân)
2.8 Lựa chọn số gọi ra bằng tay (số cố định, số di động)
2.9 Tự động chọn số nội mạng gọi ra (Adaptive Number) để giảm cước gọi
2.10 Gọi nội bộ miễn phí (giữa App, Web, IP Phone)
2.11 Có thể bật, tắt tính năng bắt máy tự động (auto pick up)
2.12 Xem lịch sử cuộc gọi của mình
2.13 Thiết lập nhóm nhân viên cần đào tạo
3 Tính năng cho Giám sát viên (Supervisor)
3.1 Nghe cuộc gọi trong hàng đợi khi nhân viên chưa nghe máy
3.2 Nghe lén cuộc gọi của 1 nhân viên
3.3 Ngắt cuộc gọi của 1 nhân viên
3.4 Giành quyền trả lời của 1 nhân viên
3.5 Chuyển cuộc gọi đang nghe của nhân viên này cho nhân viên khác
3.6 Nhắc bài nhân viên đang tiếp nhận cuộc gọi
4 Tính năng phân phối cuộc gọi thông minh
4.1 Điều hướng khách hàng gặp đúng nhân viên phụ trách
4.2 Điều hướng khách hàng gặp nhân viên gần nhất
4.3 Chia nhân viên thành nhiều nhóm có kỹ năng khác nhau để phục vụ khách hàng theo các hàng đợi khác nhau (Skill-based routing), có đánh độ ưu tiên của nhóm
4.4 Chia máy nhánh (extension) và cho phép khách hàng bấm phím để gặp trực tiếp nhân viên
4.5 Thiết lập nhiều hàng đợi với các đặc tính khác nhau (nhạc chờ, thời gian chờ tối đa, lời nhắn thoại,...)
4.6 Cấu hình thời gian tối đa để nhân viên bắt máy (sau khoảng thời gian này cuộc gọi được tự động chuyển sang nhân viên khác)
4.7 Thiết lập ưu tiên cho khách hàng Vip trong hàng đợi
5 Tính năng khác
5.1 Cài đặt được tự động mở 1 URL (popup) và hiển thị thông tin khách hàng
5.2 Tạo thêm và gộp button các kênh giao tiếp
B Quản lý phiếu ghi (ticket)
1 Tự động mở phiếu ghi khi nhân viên tiếp nhận cuộc gọi/gọi ra cho khách hàng
2 Tự động chuyển lời nhắn thoại (voicemail) thành phiếu ghi
3 Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành phiếu ghi
4 Tạo phiếu ghi qua API
5 Chuyển phiếu ghi giữa các phòng ban, nhân viên
6 Thêm, bớt các trường thông tin của phiếu ghi
7 Phân loại, đánh độ ưu tiên, chuyển trạng thái cho các phiếu ghi
8 Tạo bộ lọc phiếu ghi
9 Theo dõi trạng thái phiếu ghi
10 Thiết lập trigger và automation để tự động hóa tác vụ của nhân viên
11 Thiết lập SLA - Cam kết chất lượng dịch vụ
12 Thông báo thời gian thực khi phiếu ghi có sự thay đổi
13 Xem lịch sử thay đổi trường phiếu ghi
14 Tạo và nhắc hoàn thành tác vụ với phiếu ghi
15 Tùy chọn hiển thị bộ lọc nhanh ở danh sách phiếu ghi
16 Thiết lập macro: giảm thao tác của nhân viên khi làm việc với phiếu ghi
17 Mã hóa các trường thông tin phiếu ghi
C Quản lý liên hệ, quản lý doanh nghiệp
1 Tạo và quản lý nhiều liên hệ (liên hệ cá nhân), nhiều doanh nghiệp, nhóm các liên hệ vào doanh nghiệp
2 Hiển thị tên liên hệ, số điện thoại liên hệ và toàn bộ ghi chú về liên hệ
3 Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, doanh nghiệp
4 Tìm kiếm thông tin liên hệ theo nhiều tiêu chí
5 Nhập, xuất dữ liệu liên hệ
6 Gộp liên hệ
7 Gọi và gửi SMS cho liên hệ
8 Phân hạng liên hệ theo độ ưu tiên phục vụ trong hàng đợi
9 Tạo bộ lọc liên hệ
10 Ẩn, hiện trường thông tin liên hệ
11 Thêm, bớt trường thông tin liên hệ
12 Tạo và nhắc hoàn thành tác vụ với liên hệ
13 Mã hóa các trường thông tin liên hệ, doanh nghiệp: tên, số điện thoại, email, số thẻ,...
14 Lọc trùng liên hệ upload theo 6 tùy chọn
15 Tùy chọn hiển thị bộ lọc nhanh ở danh sách liên hệ, doanh nghiệp
D Kho trí thức
1 Tạo kho tri thức 3 cấp độ: Thể loại > Danh mục > Bài viết
2 Quản lý bài viết theo cây thư mục
3 Phân quyền quản lý bài viết theo từng nhóm người dùng
E Bảo mật - Phân quyền - Quản lý tài khoản
1 Tính năng xác thực 2 lớp khi đăng nhập StringeeX
2 Phân quyền tính năng portal theo từng tài khoản
3 Lưu lịch sử thay đổi cấu hình tổng đài Audit log
4 Đăng ký, đăng nhập sử dụng tài khoản Google, Microsoft
F Báo cáo & Thống kê
1 Báo cáo cuộc gọi, các thông tin cơ bản của 1 tổng đài theo từng khoảng thời gian (ví dụ: mỗi 30 phút)
2 Xem lại lịch sử cuộc gọi, nghe lại file ghi âm cuộc gọi
3 Báo cáo hiệu suất tổng đài gọi vào theo khoảng thời gian
4 Báo cáo hiệu suất ACD
5 Báo cáo hoạt động của nhân viên
6 Báo cáo hiệu suất của nhân viên
7 Báo cáo trạng thái của nhân viên
8 Báo cáo nhân viên theo trường phiếu ghi
9 Báo cáo phiếu ghi
10 Báo cáo chỉ số SLA
11 Báo cáo SMS
G Giám sát thời gian thực
1 Giám sát cuộc gọi
2 Giám sát chat
3 Giám sát nhân viên
4 Giám sát hàng đợi
5 Giám sát hiệu suất tổng đài
H Hỗ trợ mobile app (Android, iOS)
1 Các tính năng nghe gọi
2 Các tính năng phiếu ghi
3 Các tính năng liên hệ
4 Đồng bộ danh bạ
I API/SDK tích hợp mạnh mẽ
1 API cho phía backend (lịch sử cuộc gọi, file ghi âm, liên hệ, phiếu ghi)
2 SDK cho mobile app (Android/iOS/React Native/Phone Gap) Liên hệ để nhận báo giá
3 API/SDK cho Web (JavaScript) Liên hệ để nhận báo giá
J Quản lý chiến dịch gọi ra
1 Quản lý chiến dịch
2 Quản lý nhân viên trong chiến dịch
3 Quản lý khách hàng trong chiến dịch
4 Quản lý kịch bản của chiến dịch
5 Nhập khách hàng từ file excel
6 Thiết lập định mức gọi ra cho nhân viên trong chiến dịch Manual
7 Chế độ quay số manual: Nhân viên chủ động nhận khách hàng và thực hiện gọi ra
8 Chế độ quay số preview: Chiến dịch đổ khách hàng về cho nhân viên, nhân viên có 1 khoảng thời gian để xem trước thông tin khách hàng rồi mới gọi
9 Chế độ quay số progressive: Khi nhân viên sẵn sàng nhận cuộc gọi, chiến dịch liên tục đổ cuộc gọi cho nhân viên
10 Chế độ quay số predictive: Hệ thống tự động gọi ra nhiều số điện thoại theo các yếu tố (*). Chỉ khi có khách hàng nghe máy, cuộc gọi mới được chuyển về nhân viên.
Các yếu tố (*) là:
- Số nhân viên sẵn sàng tiếp nhận call tại 1 thời điểm. (1)
- Số cuộc gọi của chiến dịch được khách hàng nghe máy trong 30 phút gần nhất. (2)
- Độ dài trung bình của các cuộc gọi của chiến dịch trong 30 phút gần nhất. (3)
- Tỷ lệ nhỡ tối đa cho phép được cấu hình. (4)
11 Chiến dịch Gọi tự động (Autocall): Thực hiện đồng thời nhiều cuộc gọi, sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung thoại
12 Tương tác với khách hàng theo kịch bản thiết lập sẵn
13 Cho phép nhân viên đặt lịch gọi lại cho khách hàng
14 Thiết lập số lần được gọi cho 1 khách hàng
15 Thêm khách hàng vào danh sách không gọi lại
16 Thay đổi trạng thái chiến dịch
17 Báo cáo khảo sát khách hàng
18 Báo cáo trạng thái khách hàng
19 Báo cáo trạng thái cuộc gọi
K Tính năng email
1 Tự động tạo phiếu ghi khi nhận email
2 Phân phối phiếu ghi (từ kênh email) cho nhân viên theo các luật ưu tiên (Gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online)
3 Cho phép thêm địa chỉ email để nhận email yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng
4 Gửi email CC, BCC
5 Cho phép gửi ảnh và file đính kèm
6 Nhận và gửi văn bản đa định dạng (rich text)
7 Thiết lập tự động trả lời qua email khi khách hàng email đến lần đầu tiên
8 Tạo thông tin liên hệ từ phiếu ghi (email đến)
9 Quản lý chiến dịch email
10 Quản lý kịch bản khảo sát
11 Quản lý mẫu email
L Tính năng Live Chat
1 Định tuyến chat tự động tới nhân viên, bộ phận theo nhiều luật (gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online, xoay vòng)
2 Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng chat đến
3 Tạo phiếu ghi chat nhỡ nếu nhân viên không tiếp nhận
4 Thiết lập mẫu trả lời nhanh
5 Tiếp nhận chat
6 Gửi ảnh, file khi chat
7 Chuyển chat cho nhân viên khác
8 Gửi nội dung chat qua email
9 Xem lịch sử chat
10 Kết thúc chat
11 Cho phép nhân viên xem thông tin về thiết bị của khách hàng đang chat
12 Cho phép khách hàng đánh giá cuộc trò chuyện với nhân viên
13 Giám sát: Xem chat của 1 nhân viên
14 Giám sát: Tham gia chat nhiều bên
15 Giám sát: Chuyển chat giữa các nhân viên
16 Giám sát: Kết thúc chat
17 Tuỳ chỉnh cửa sổ chat trên website của doanh nghiệp (ngôn ngữ, màu sắc, câu hỏi mẫu,...)
18 Tạo và nhận biết khách hàng qua Cookie lưu trên trình duyệt của khách hàng
19 Báo cáo tổng quan chat
20 Báo cáo chi tiết chat
21 Báo cáo hiệu suất chat
M Tính năng quản lý Facebook Fanpage
1 Nhân viên nhận thông báo và tiếp nhận Facebook Messenger như Live chat
2 Nhân viên có thể mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng
3 Tự động giao phiếu ghi cho nhóm
4 Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng đăng bài viết trên Fanpage, thông báo thời gian thực khi có cập nhật mới
5 Tạo phiếu ghi từ bình luận của khách hàng
6 Tạo phiếu ghi từ bình luận của khách hàng theo từ khóa cụ thể
7 Trả lời bình luận của khách hàng từ phiếu ghi
8 Tạo phiếu ghi từ tin nhắn của khách hàng (qua Messenger)
9 Trả lời tin nhắn của khách hàng từ phiếu ghi
10 Các bình luận của khách hàng được chuyển thành ghi chú trên phiếu ghi có thể tách thành phiếu ghi mới
N Tích hợp Zalo OA (Zalo Official Account)
1 Nhân viên nhận thông báo và tiếp nhận như Live chat
2 Nhân viên có thể mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng
3 Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng nhắn tin đến Zalo OA
4 Phân phối phiếu ghi (tin nhắn Zalo) cho nhân viên theo các luật ưu tiên (gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online, xoay vòng)
5 Tạo thông tin liên hệ khách hàng từ phiếu ghi (tin nhắn Zalo)
O Tính năng Gọi video
1 Cho phép khách hàng gọi video vào gặp nhân viên từ Mobile App/Web của doanh nghiệp
2 Nhân viên chủ động gọi video ra cho khách hàng đến Mobile App/Web của doanh nghiệp
3 Ghi hình, ghi âm cuộc gọi
4 Các tính năng ACD (Automatic call distributor), phiếu ghi như phần gọi thoại
5 Mã nhúng Web để thực hiện cuộc gọi
6 Xác thực Video eKYC: OCR, xác thực khuôn mặt, kiểm tra giấy tờ giả mạo...
7 Tính năng share màn hình
8 Tính năng giữ máy (có video chờ khi giữ máy)
9 Tính năng chuyển từ cuộc gọi thoại sang gọi hình
P Hỗ trợ
1 Hỗ trợ khắc phục sự cố 24/7
2 Hỗ trợ thủ tục đấu số, đăng ký số với nhà mạng